Onze diensten

Integrale gebiedsontwikkeling vanaf initiatieffase tot en met definitief stedenbouwkundig plan.

De conceptontwikkeling is een creatief en visionair proces, waarin de toekomstige gebruikers centraal staan. De conceptontwikkeling van vastgoed is een proces waarin we samen met u zoeken naar

Snelle en adequate analyse op basis van maatschappelijke, juridische, financieel-economische, functionele, markteconomische en technische aspecten.

Projecontwikkeling is het proces dat loopt van initiatief tot en met de ingebruikname van het gerealiseerde vastgoed.

Projectmanagement gaat om het beheersen van projecten door op het juiste moment te draaien aan de knoppen.

De begeleiding start bij de bouwvoorbereiding en loopt tot en met de ingebruikname en de nazorg.

De verkoopbegeleiding speelt hierbij een grote rol. Op een eigentijdse manier richten wij het verkoopproces in, hierin is de verkoop van nieuwbouw onze specialiteit.

Het is verstandig om tijdens de bouw een deskundige van tijd tot tijd of permanent de bouw te laten volgen en te inspecteren.

Bij kwaliteitsborging bewaken wij de kwaliteit van het door de opdrachtgever gekochte product.

Duurzaamheidsmanagement gaat verder dan alleen inzichtelijk maken hoe energiezuinig bestaand of nieuw vastgoed is.

Projectontwikkeling is doorgaans het proces dat loopt van initiatief tot en met de ingebruikname van het gerealiseerde vastgoed.

Integrale gebiedsontwikkeling vanaf initiatieffase tot en met definitief stedenbouwkundig plan.