Gebiedsontwikkeling

Integrale gebiedsontwikkeling vanaf initiatieffase tot en met definitief stedenbouwkundig plan. In het masterplan wordt het kader geschapen voor de vele onderdelen (deelontwikkelingen) en fasen waaruit het proces bestaat en waarbij diverse partijen participeren. Toekomstwaarde, voor nu maar ook voor de generaties na ons, vraagt om een duurzame aanpak.