Projectmanagement

Projectmanagement gaat om het beheersen van projecten door op het juiste moment te draaien aan de knoppen. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, uitgevoerd en afgerond worden.

Bij projectmanagement worden, in het algemeen, de volgende stappen doorlopen: Opstart van het project, bepaling van de omvang/scope van het project, planning van het project, opdeling van het project in verschillende fasen, uitvoering van de verschillende fasen, opvolging van de projectvoortgang en tot slot de besluitvorming en realisatie van het eindproduct.