Start project Duizel-Noord

'Start project Duizel-Noord' in ED d.d. 25-11-2016

Door de grote belangstelling is er in fase 1 met verschillende kopers succesvol het ontwerp traject doorlopen. De kopers zijn in een persoonlijk proces begeleidt door middel van het ‘Droom wordt Woning’ principe. Dit stelt de toekomstig bewoner in staat om in het ontwerptraject de woning helemaal op zijn of haar persoonlijke woonwensen af te stemmen! Zoals ook te lezen in het Eindhovens Dagblad is er inmiddels zichtbaar gestart met het bouwplan Duizel-Noord.

Door het succes van fase 1 iser in september ook meteen gestart met de verkoop van fase 2. Op de website van Droom wordt Woning kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een persoonlijk en oriënterend gesprek. De verschillende type woningen, die voor fase 2 beschikbaar zijn, worden ook hier door de vraag bepaald. De woningen worden op een prachtige locatie tegen het buitengebied van Duizel, gemeente Eersel gesitueerd. Daarnaast worden verschillende kavels gescheiden door een groenstrook waardoor deze vrij komen te liggen van de bestaande woningen aan de Sint Janstraat.