Woningbouwplan Eerschotsestraat stap dichterbij

Okko Project ontwikkelt aan de rand van Sint-Oedenrode een nieuwe woonwijk. Binnen de inbreidingslocatie, het gebied tussen de Eerschotsestraat, de Oostelijke Randweg en de aftakking van de rivier De Dommel, moeten 59-63 woningen gerealiseerd gaan worden. De realisatie van dit plan is weer een stapje dichterbij; het college heeft namelijk ingestemd met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan.

In de afgelopen jaren is een zorgvuldig traject doorlopen waarin Okko Project samen met gemeente Meierijstad en specialisten de basis heeft gelegd voor een stedenbouwkundige opzet. Vervolgens hebben omwonenden en andere belanghebbenden (waaronder vertegenwoordigers van de Knoptoren) in het voorontwerpbestemmingsplan de kans gekregen hierop te reageren. In goed overleg met hen en met de gemeentelijke afdelingen Stedenbouw en de Welstand- en monumentencommissie is het plan op onderdelen aangepast. In mei vorig jaar is het definitieve stedenbouwkundige plan goedgekeurd. Nu gaat het ontwerpbestemmingsplan dat hierbij hoort in procedure. Als die bestemmingsplanprocedure goed verloopt, zou het plan begin volgend jaar in de verkoop kunnen en kan rond de zomer van 2022 gestart worden met de bouw.

Er komen woningen in verschillende prijsklassen en typen; appartementen, tweekappers, patiowoningen, tussen-en hoekwoningen en een vrijstaande woning.

Wij als Okko Project zijn erg blij dat na het zorgvuldige traject van de afgelopen jaren het ontwerpbestemmingsplan nu officieel in procedure wordt gebracht en we een stapje dichter bij de realisatie zijn. We merken dat de animo voor het nieuwbouwplan erg groot is en willen graag ons steentje bijdragen aan het verminderen van de woningnood die ook in Sint-Oedenrode duidelijk zichtbaar is.

Ge├»nteresseerd in dit nieuwbouwplan aan de Eerschotsestraat? Meld je aan voor de nieuwsbrief via deze link en wij houden u op de hoogte over de verdere ontwikkelingen en verkoopprocedure.