Terrein voormalig Damianenklooster onderdeel Landschappen van Alure

Op de locatie van het voormalige Damianenterrein wordt er een zorgwooncomplex ontwikkeld. Het streven is een gebouw te ontwikkelen dat ‘opgaat’ in de natuurlijke omgeving van het Diependaal en dat inspeelt op de positieve effecten die dergelijke natuur op het mentale en fysieke welzijn van de mens heeft.

Terrein voormalig Damianenklooster onderdeel Landschappen van Alure

Behalve de opstalontwikkeling, maakt de locatie Nijnselseweg 24a onderdeel uit van een landschapsontwikkeling. De locatie is aangemerkt als een van de deelprojecten binnen het provinciale subsidietraject Landschappen van Allure, als onderdeel van het Kloppend Hart van het Groene Woud. Met behulp van deze subsidie wordt geïnvesteerd in tal van groen- en natuurprojecten. Het doel is mens, zorg en natuur met elkaar te verbinden en dit te versterken.
Daarnaast is het de bedoeling om het Diependaal-bos meer met het dorp, Sint-Oedenrode, te verbinden en haar recreatieve functie te vergroten. Daarom wordt het terrein nu flink opgeschoond, heringericht. Er wordt bijvoorbeeld een wandelpad met informatieborden aangelegd. Dit wandelpad is straks voor iedereen toegankelijk. Het Diependaal-bos wordt daarmee een stukje groter.

Omdat het subsidietraject op haar einde loopt, dienen de genoemde landschappelijke inpassingsmaatregelen nu uitgevoerd te worden. Sloop van het huidige opstallen en de start van de uiteindelijk bouw van het zorgwooncomplex laat op zich wachten.