Uitbreiding en verduurzaming Baby-Dump afgerond

In december 2020 is Baby-Dump vanuit Best verhuisd naar hun nieuwe hoofdkantoor aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode.

Uitbreiding en verduurzaming Baby-Dump afgerond

Hier heeft Bouwbedrijf J.G. Timmer in opdracht van Spera bouwprojecten b.v. een nieuw kantoor van 1.200 m2 over 2 bouwlagen en een nieuwe hal van circa 3.500 m2 gebouwd. Met deze uitbreiding heeft Baby-dump zowel haar hoofdkantoor als haar distributiecentrum gecentreerd in Sint-Oedenrode. Okko Project heeft het gehele ontwikkeltraject van initiatief tot en met oplevering in opdracht van Spera bouwprojecten b.v. begeleid.

Naast de uitbreiding van het bedrijfspand is ook het bedrijfsterrein vergroot en heringericht, met als onderdeel daarvan een nieuwe terreinontsluiting. Het terrein is landschappelijk ingepast, waarbij extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de percelen grenzend aan het Diependaal. Daarbij zijn, in samenspraak met het Roois Landschap, de eeuwenoude rabattenstructuren in ere hersteld.

Tevens is en wordt er geïnvesteerd in de bestaande bedrijfshallen. Deze zijn voorzien van ruim 3.000 zonnepanelen. De voorgevel wordt het komende jaar voorzien van een nieuwe gevelbekleding.