Sint-Oedenrode,Distributiecentrum Babydump

Uitbreiding bedrijfshal en kantoor distributiecentrum Nijnselseweg Sint-Oedenrode

In opdracht van Spera Bouwprojekten ontwikkelt Okko Project de uitbreiding van het  distributiecentrum aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Gebruiker van deze bedrijfslocatie is Baby-dump B.V., een grootspeler in de markt van moeder- en kindartikelen. Met het vertrek van de Babydump uit Best worden alle distributieve activiteiten geconcentreerd in Sint-Oedenrode. De ruimtevraag die hieraan is gekoppeld leidt tot de beoogde uitbreiding van het bedrijfsgebouw met circa. 6.000 m2 en een kantoor van circa 1.200 m2 in twee bouwlagen. Het bedrijfsterrein wordt vergroot en heringericht en zal worden ontsloten middels een fietsoversteekplaats en een vierde afslag op de rotonde. Daarnaast worden de bestaande hallen gerenoveerd en zullen deze aan de voorzijde worden voorzien van nieuwe gevelbekleding waardoor het een fraai geheel wordt. Het terrein wordt landschappelijk ingepast, waarbij extra wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de percelen grenzend aan het Diependaal. Daarbij worden, in samenspraak met het Roois Landschap, eeuwenoude rabattenstructuren in ere hersteld.

Programma

 • uitbreiding bedrijfshal met ca. 3500 m2
 • Kantoor van in totaal ca 1200 m2, bestaande uit twee bouwlagen

Projecteigenschappen

 • Uitbreiding bedrijfshal 
 • Toevoeging van kantoor
 • Renovatie bestaande bedrijfshallen
 • Herinrichting bedrijfsterrein en ontsluiting rotonde Nijnselseweg
 • Landschappelijke inpassing

Projectinformatie

 • Opdrachtgever: Spera Bouwprojekten B.V.
 • Projectmanagement: Okko Projectmanagement 
 • Status: Gereed
 • Architect: Van Dun Advies
 • Aannemer: J.G. Timmer 
 • Locatie: Nijnselseweg 26 te Sint Oedenrode (zichtbaar vanaf de A50)

 

Locatie: