Eindhoven, Bloemenplein

Bloemenbuurt-Noord

In de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven staan 189 woningen van begin vorige eeuw (1922) die aan onderhoud toe zijn. Omdat de technische staat van de woningen verschilt, zijn de woningen in de Bloemenbuurt-Noord in drie deelprojecten te verdelen:  

De 38 woningen aan het Bloemenplein zijn toe aan een opknapbeurt. Gezien de cultuurhistorische waarde voor de wijk en de gemeente Eindhoven zijn er twee scenario’s uitgewerkt voor het Bloemenplein, namelijk grootonderhoud en door exploiteren voor 25 of renovatie en door exploiteren voor 50 jaar. In afstemming met de bewoners heeft een meerderheid aangegeven de voorkeur te geven aan onderhoud plegen en door exploiteren voor minimaal 25 jaar. In het derde kwartaal van 2019 wordt in overleg met de klankbordgroep en de Woonbond gestart met de ontwikkeling van het plan. Start werkzaamheden zijn beoogd in navolging van het onderhoud aan de 115 woningen in de Straten. Dat zal medio 2020 zijn.

Programma

  • 38 woningen
  • Opwaardering openbaar gebied

Projecteigenschappen

  • Cultuurhistorisch erfgoed
  • Grootonderhoud
  • Energetische opwaardering, van energielabel E naar B
  • Verlengen exploitatieperiode 25 jaar

Projectinformatie

  • Opdrachtgever: Woonstichting ‘thuis
  • Architect: BouwhulpGroep
  • Energetisch adviseur: Atriensis
  • Status: in uitvoering
Locatie: