Hier zijn we
specialisten in

Kennis delen is kennis kweken. Okko nodigt iedereen van harte uit om deskundigheid te brengen of te halen, want juist zo kom je samen verder. Binnen welke kennisgebieden de specialisten van Okko het liefst uitgedaagd worden?

Wonen

Onderdak’ behoort tot een van de primaire levensbehoeften van de mens. Hier draagt Okko haar steentje aan bij met de realisatie van diverse en uiteenlopende woningbouwontwikkelingen. Van tijdelijke huisvesting tot hoge woontorens en alles wat daartussen zit.

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling vraagt om een integrale en duurzame aanpak. Waarbij met een helder doel voor ogen de kaders geschapen worden om dat doel uiteindelijk te realiseren. Okko is in staat het gehele traject van initiatief tot en met definitief stedenbouwkundig plan te begeleiden, alsook de opstalontwikkeling(en) die hierna volgen.

Renovatie / Verduurzaming

De ontwikkelingen van vandaag zijn van betekenis voor onze leefomgeving van morgen. Renovatie sluit aan op onze focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Okko geeft advies (op plan- complex- of gebouwniveau) aan haar opdrachtgevers voor bestaande bouw of vastgoedportefeuilles.

Transformatie

Duurzaamheid is óók zorgvuldig ruimtegebruik en bestaand vastgoed een nieuwe toekomst bieden. En die uitdaging(en) gaat Okko graag aan. Want de ambitie om een aangename leefomgeving met toegevoegde waarde te creëren komt juist bij deze moeilijke opgaven het best tot zijn recht.

Directievoering / Bouwbegeleiding

De bouw is complex en er komt veel bij kijken. Okko zorgt als directievoerder/bouwbegeleider voor de procesbewaking, kwaliteitsborging en risico beheersing van diverse en  uiteenlopende projecten, met als doel haar opdrachtgever(s) te ontzorgen.