Bergeijk, Hooge Berkt Noord

In Bergeijk is Okko actief namens een opdrachtgever aan de Hooge Berkt Noord.

Het plangebied van het woningbouwinitiatief de Hooge Berkt Noord, is formeel het achterveld van de boerderijen aan het oude lint van Bergeijk ’t Hof naar Eersel en Duizel. Ze vormt daar, als open akkerlandschap, een harde grens met de bosrand van het Woonbos.

De bedoeling van het woningbouwplan de Hooge Berkt Noord is om de landschappelijke kwaliteit van het achterveld te respecteren en het akkerlandschap te vervlechten met groepjes woningbouw die in zichzelf een sociale eenheid vormen.

Het plan bestaat uit 7 clusters die in het open akkerland zijn gestrooid. Een cluster bestaat uit verschillende type woningen die in een compacte figuratie rondom een centraal hof zijn georganiseerd.

De doelgroepen waar het plan op gericht is zijn voornamelijk de starters, senioren en groepsbewoning en sociale huur.

Het plan is gericht op duurzame woonvormen. Dit willen wij door middel van modulair en aanpasbaar te bouwen realiseren. Een woning die nu precies aan de eisen voldoet van een starter kan over een paar jaar makkelijk worden omgebouwd naar een woning voor een gezin. Hierdoor is het plan duurzaam en flexibel voor de toekomst.

Okko heeft samen met de adviseurs op 16 februari 2022 een presentatie gehouden voor de omwonenden. Op 8 maart 2022 heeft er een presentatie plaatsgevonden voor de politieke partijen en geïnteresseerden.

Klik hier om de volledige presentatie die op 8 maart is gegeven te downloaden.

Projectinformatie
  • Opdrachtgever: Vivaco B.V.
  • Status: Initiatieffase
  • Architect: Architecten EN|EN
  • Stedenbouwkundige: Hoesbergen Advies