Sint-Oedenrode, Roots

Okko ontwikkelt aan de oostelijke rand van Sint-Oedenrode een nieuwe woonwijk met ca. 60 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw.

Sint-Oedenrode, Roots

De gebiedsontwikkeling Roots behelst een inbreidingslocatie aan de oostelijke rand van het dorp Sint-Oedenrode. De locatie heeft een prominente ligging te midden van de Eerschotsestraat, de Oostelijke Randweg / A50 en een aftakking van rivier de Dommel. In de huidige situatie is sprake van diverse bedrijfsbebouwing, waaronder een brandstofverkooppunt met wasstraat en verschillende bedrijfsloodsen. Deze bebouwing zal plaats gaan maken voor een nieuwe woonstraat met ca. 60 woningen, bestaande uit diverse woningtypologieën en prijsklassen. Er worden appartementen, tussen- en hoekwoningen, patiowoningen, twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaande woning gerealiseerd. Daarnaast wordt het reeds bestaande kantoorgebouw, nu nog grenzend aan bedrijfsloodsen, geüpgraded en uitgebreid tot een bedrijfsverzamelgebouw.

Het stedenbouwkundig plan dat aan deze gebiedsontwikkeling ten grondslag ligt, is hierboven afgebeeld. Beeldbepalende vlakken, lijnen en objecten zijn geïntegreerd en vertaald tot dit plan. Dit met als doel om niet alleen de locatie zelf, maar ook de wijdere omgeving in kwaliteit te versterken. Zo wordt behalve de nieuwe straat zelf, ook de zone tussen de locatie en de Oostelijke Randweg landschappelijk ingepast. Uniek aan de locatie is de ligging ten opzichte van de aftakking van de Dommel. De woningen die hier aan grenzen genieten een prachtig en wijds uitzicht over deze natuur. Daarnaast zorgen verscheidende zichtlijnen, een groen plein en een openbaar wandelpad langs de Dommel ervoor dat de kwaliteit van de Dommel goed tot haar recht komt.

In juni 2022 is het bestemmingsplan dat aan de woningbouwontwikkeling ten grondslag ligt onherroepelijk geworden. Momenteel worden de woningen uitontwikkeld samen met de architect, constructeur en andere adviseurs. Het plan krijgt een traditionele en ingetogen architectuur, met eigentijdse elementen. Met een dorps en groen karakter, passend bij haar omgeving. Okko is druk doende met het ontwikkeltraject met als doel om zo snel als redelijkerwijs mogelijk het project in verkoop te brengen en de sloop en bouw te starten.

Roots heeft een eigen website. Geïnteresseerden kunnen hier alle beschikbare informatie vinden en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Opdrachtgever
Programma
 • 1 vrijstaande woning
 • 4 twee-onder-een-kapwoningen
 • 10 patiowoningen
 • 27 hoek- en tussenwoningen
 • 21 appartementen
Projecteigenschappen
 • Eigentijds en ingetogen architectuur
 • Brede doelgroep
Projectinformatie
 • Samenwerking: Gemeente Meierijstad & Woonstichting Woonmeij
 • Stedenbouw: Croonenburo5
 • Architect: LSWA architecten
 • Status: in ontwikkeling