Eindhoven, Buurtschap te Veld

Okko verzorgt namens thuis en Woonbedrijf de opstalontwikkeling van de respectievelijk 100 en 250 sociale woningen binnen Buurtschap te Veld.

In december 2017 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven besloten om een zogenaamd ‘bouwoffensief’ te starten. Dit offensief is gericht op het snel terugdringen van de krapte op de woningmarkt. In reactie hierop werken Woonstichting thuis en Stichting Woonbedrijf SWS hhvl samen met de gemeente Eindhoven aan de gebiedsontwikkeling; Buurtschap te Veld. Zij hebben gezamenlijk de uitdaging op zich genomen om in totaal circa 700 ‘tijdelijke’ woningen te realiseren, waarvan circa 350 voor de sociale sector. Het project wordt gerealiseerd aan de Castiliëlaan in Woensel, in het noorden van Eindhoven.

Tijdelijke- en modulaire woningbouw
Om het woningtekort voortvarend aan te pakken worden de sociale woningen prefab- en modulaire gefabriceerd. De kwaliteitseis dat de woningen bouwkundig en energetisch voldoen aan de permanente eisen die ook gelden voor traditionele woningbouw, wordt hierbij gewaarborgd. Daarnaast voldoen de woningen in alle opzichten aan het stedenbouwkundige plan en de beeldkwaliteitsnorm. Hiermee worden de tijdelijke woning als volwaardig onderdeel van het totale woningaanbod ingezet.

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven heeft ingestemd met de planvoorbereiding waarmee de ‘tijdelijke’ woningen circa 30 jaar op deze locatie kunnen blijven staan.

Duurzaam samenleven
Buurtschap te Veld geeft een nieuwe en eigentijdse invulling aan wat een buurtschap kan zijn. De opzet en ontwikkeling is erop gericht dat bewoners zich verbonden voelen met elkaar en met het landschap. Samenwonen in het groen staat centraal. Daarom wordt er doorgebouwd op het bestaande landschap en wordt het groen verder versterkt. De woningen zelf worden gemaakt van veelal natuurlijke materialen en staan midden in het landschap: grote ‘tuinen’ die je deelt met de rest van de buurt. Zo kunnen de toekomstige bewoners elkaar ontmoeten en samen activiteiten ontwikkelen.

Programma
De in totaal 700 woningen binnen Buurtschap te Veld komen in kleine groepjes verspreid in het gebied te staan. Het wordt een mix van sociale huur, midden huur en zelfbouwkavels (huur). Ook komt er een Living Lab met innovatieve woningen.

Het sociaal programma bestaat uit grondgebonden woningen of appartementen tot maximaal 4 lagen hoog. Beide typologie woningen hebben afmetingen variërend tussen 40 en 70 m² gebruiksoppervlakte.

Het eerste cluster van 40 grondgebonden woningen is begin 2022 opgeleverd. Deze woningen worden verhuurd door Woonbedrijf. Volgens planning zullen de overige woningen tot medio 2023 gefaseerd worden opgeleverd.

Opdrachtgevers
Projecteigenschappen
 • Tijdelijke woningbouw
 • Prefab- modulair
 • Natuurlijk wonen in de stad
 • Samenleven in de buurt
 • Onconventioneel
Projectinformatie
 • Samenwerking:
  • Gemeente Eindhoven
  • Stichting Woonbedrijf SWS hhvl
  • Woonstichting thuis
 • Stedenbouw: Tom van Tuijn Stedenbouw
 • Aannemer: Variërend per cluster/fase
 • Status: In ontwikkeling