Eindhoven, Leostraat

Bloemenbuurt-Noord

In de Bloemenbuurt Noord in Eindhoven staan 189 woningen van begin vorige eeuw (1922) die aan onderhoud toe zijn. Omdat de technische staat van de woningen verschilt, zijn de woningen in de Bloemenbuurt-Noord in drie deelprojecten te verdelen:  

De technische staat van de ’thuis-woningen aan de Leostraat zijn niet goed. De woningen zullen zodoende plaats maken voor een meervoud aantal nieuwe woningen. Daarmee kan ‘thuis voorzien in de grote vraag naar betaalbare sociale huurwoningen. De nieuw te realiseren woningen zijn door isolerende maatregelen beter bestand tegen het verkeersgeluid van de rondweg. De nieuwe woningen zullen daarnaast voldoen aan de nieuwste duurzaamheidseisen passend binnen de duurzaamheidsambitie van woonstichting ‘thuis.

In samenspraak met de bewoners is een gedragen Sociaal Plan opgesteld. De huidige bewoners kunnen vanaf eind mei 2019 met voorrang verhuizen. Ondertussen worden de nieuwe plannen en de sloop van de oude woningen voorbereid.

Projecteigenschappen

  • Sloop/ nieuwbouw
  • Duurzaamheidsambitie NOM
  • Prominente locatie aan rondweg Eindhoven

Projectinformatie

Locatie: