Sint-Oedenrode, Baby-Dump

In opdracht van Spera Groep b.v. heeft Okko de uitbreiding en verduurzaming van het distributiecentrum van Baby-Dump in Sint-Oedenrode ontwikkelt en begeleidt.

Gebruiker van deze locatie is Baby-dump. Met het vertrek van de Babydump uit Best zijn alle distributieve- en kantooractiviteiten geconcentreerd in Sint-Oedenrode. De hieraan gekoppelde ruimtevraag heeft geleid tot een uitbreiding van het bedrijfsgebouw met circa. 3.500 m² en een kantoor van circa 1.200 m². Het bedrijfsterrein is vergroot en heringericht en wordt ontsloten middels een fietsoversteekplaats en een vierde afslag op de rotonde aan de Nijnselseweg. Op het dak zijn zonnepanelen gelegd. Daarnaast worden de bestaande bedrijfshallen gerenoveerd en verduurzaamd zullen deze aan de voorzijde worden voorzien van nieuwe gevelbekleding waardoor het een fraai geheel wordt.

Het terrein is landschappelijk ingepast, waarbij extra is geïnvesteerd in de kwaliteit van de percelen grenzend aan het Diependaal. Daarbij zijn, in samenspraak met het Roois Landschap, eeuwenoude rabattenstructuren in ere hersteld. Deze rabatten dienen als waterretentie.

Opdrachtgever
Programma
  • Uitbreiding bedrijfshal ca. 3.500 m²
  • Kantoor ca. 1.200 m²
  • Renovatie bestaande bedrijfshallen
  • Herinrichting bedrijfsterrein en ontsluiting
  • Landschappelijke inpassing
Projectinformatie
  • Status: Gereed
  • Architect: Van Dun Advies
  • Aannemer: J.G. Timmer
  • Locatie: Nijnselseweg 26 te Sint Oedenrode (zichtlocatie vanaf de A50)