Sint-Oedenrode, verplaatsing Albert-Heijn

In opdracht van Van Doormalen Vastgoed B.V. begeleidt Okko het traject tot de verplaatsing van de Albert Heijn supermarkt in het centrum van Sint-Oedenrode.

Sint-Oedenrode, verplaatsing Albert-Heijn

De huidige Albert Heijn aan de Markt 18 voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en wensen en heeft niet de potentie om een moderne full-service supermarkt te worden. Derhalve is het idee ontstaan om de winkel te verplaatsen naar een nieuwe, grotere locatie. Na een zorgvuldige zoektocht is dit de locatie van Drankenhandel De Leijer, gevestigd aan de Borchmolendijk, geworden.

Eind 2016 is door de toenmalige gemeente Sint-Oedenrode een positief collegebesluit afgegeven ten behoeve van de beoogde verplaatsing. In het traject dat volgde is samen met een klankbordgroep bestaande uit omwonenden intensief overleg gevoerd over de inpassing en mogelijke effecten. Dit heeft geresulteerd in een voorkeursmodel waarbij de supermarkt op de hoek van de Borchmolendijk en de Passtraat wordt gesitueerd. Met dit uitgangspunt is vervolgens het bestemmingsplan vormgegeven.  In september 2019 heeft het college van de gemeente Meierijstad een positief collegebesluit afgegeven waarin wordt ingestemd met de beoogde verplaatsing van de supermarkt naar het ‘De Leijer-terrein’.

Er zal een winkel met een oppervlakte van circa 1.900 m2 BVO worden gerealiseerd met daarboven appartementen. De ontsluiting van het parkeerterrein en de entree van de winkel gaat via de Borchmolendijk plaatsvinden. Om de nieuwbouw mogelijk te maken, zullen de panden aan de Borchmolendijk 14 t/m 22 en Passtraat 2 worden gesloopt.

In september 2021 is het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Momenteel loopt er hierover een beroepsprocedure en ondertussen wordt het ontwerp uitgewerkt.

Opdrachtgever
Programma
  • 1.900 m2 BVO
  • 1.500 m2 winkelvloeroppervlak
  • 5 appartementen
  • Groot parkeerterrein
Projectinformatie
  • Status: In ontwikkeling
  • Locatie: Borchmolendijk, Sint-Oedenrode