Sint-Oedenrode, Zorgwooncomplex

Aan de rand van het dorp Sint-Oedenrode, grenzend aan het Dommeldal en het Diependaal, is het braakliggende terrein van het voormalige Damianenklooster gelegen. Brinvast zag jaren geleden potentie in deze unieke locatie en kocht het perceel van circa een hectare met als doel hier een toonaangevend zorggebouw te realiseren. Okko Project werd in een vroeg stadium ingeschakeld om de beoogde herontwikkeling te begeleiden. Aanvankelijk waren er vergevorderde plannen voor de realisatie van het zogenoemde BIA-medisch centrum; een kliniek voor borstkanker-patiënten. Nadat dit plan niet meer haalbaar bleek door de veranderde wet- en regelgeving in de zorg, is de ‘stekker’ uit dit plan getrokken en moesten partijen zo goed als overnieuw beginnen.

In goed overleg met de gemeente Meierijstad over de mogelijkheden aldaar is een nieuw planvoornemen ontstaan. Momenteel wordt het bestemmingsplantraject voorbereid voor de ontwikkeling van een zorgwooncomplex. Beoogd wordt om een zorggebouw te realiseren waarin verschillende zorgdoelgroepen en zorginstellingen zich kunnen huisvesten, al dan niet in de vorm van een zorgverzamelgebouw. Uitgangspunt is het gebouw niet voor één type zorg te ontwerpen, maar om een gebouw te ontwikkelen dat met geringe ingrepen transformeerbaar is naar een ander soortig zorggebruik. Op die manier ontstaat een duurzaam en toekomstbestendig gebouw. Belangrijk onderdeel van de zorgontwikkeling betreft de natuur en de landschappelijke inpassing van het terrein in haar omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat de natuur een positieve invloed heeft op het mentale en fysieke welzijn van de mens. Dit maakt de locatie dan ook bij uitstek geschikt voor een zorg-gerelateerde functie.